Rząd postawi na ?odrobinę wolniejszy? rozwój elektromobilności w Polsce?

raport_okladka

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało (27.06.2019) opracowanie pn. „Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce” przygotowany przez ATMOTERM S.A. przy wsparciu Forum Elektromobilności.
Opublikowany dokument ma być wykorzystany w pracach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Co jednak ciekawsze Ministerstwo wprost wskazuje, że wyniki analizy posłużą również do aktualizacji założeń Planu rozwoju elektromobilności w Polsce oraz identyfikacji kluczowych i aktualnych barier jego realizacji. Moim zdaniem jest to wyraźny sygnał do przygotowania ?złagodzenia? szalenie optymistycznych planów z roku 2016 kiedy pojawiła się zwerbalizowana przez rząd i niestety nawet sformalizowana wizja miliona aut elektrycznych jeżdżących po polskich drogach w 2025 roku. Premier jednak chyba zrozumiał, że żaden cud nie pomoże w ziszczeniu się tego ?pięknego? marzenia. Nierealność ówczesnych szacunków była widoczna nawet dla laików, ale dobrze, że chociaż refleksja przychodzi po pewnym czasie i może wstrzyma kolejne siłowe obciążenia finansowe samorządów z ich zapleczem komunalnym włącznie – patrz: 10% floty samochodowej ma być elektryczna od stycznia 2020 roku plus obowiązkowa budowa punktów ładowania.

W raporcie znajdziemy kilka ciekawostek nt. sytuacji branży, w tym np. wykres obrazujący liczbę elektryków (BEV) i hybryd plug-in (PHEV) w Polsce do roku 2018 włącznie. Przywołane liczby niestety nie rzucają na kolana, żeby nie powiedzieć, że pomimo wyraźnego trendu wzrostowego, są nadal raczej symboliczne.

wykres19raport
Materiał zawiera analizę sytuacji bieżącej (potencjał innowacyjny i produkcyjny), wskazuje szanse i zagrożenia związane z przygotowaniem systemu elektroenergetycznego do zmian związanych z rozwojem elektromobilności oraz cztery scenariusze rozwoju elektromobilności, w tym prognozowanego stanu floty pojazdów elektrycznych w Polsce w latach 2020-2050. Według najbardziej prawdopodobnego np. w 2030 r. ma być dostępnych 420 tys. w punktów ładowania, a w 2025 r. liczba samochodów elektrycznych osiągnie w Polsce 300 tys. Czy te liczby zostaną przeniesione do oficjalnych dokumentów legislacyjnych? Czas pokaże.

K. Buczkowski

Opracowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce

Cały raport tutaj