Pomiary ruchu w stolicy

wawa_liczenie

Zarządzanie i tym samym planowanie zrównoważonej mobilności w mieście nie może sprawnie funkcjonować bez analizy danych dotyczących ruchu pojazdów ? jego natężenia czy okresowości. Ponieważ dynamika wspomnianych zmiennych jest duża, są miejsca gdzie pomiary powinny odbywać się w systemie ciągłym. Mając to na względzie i chcąc jak najlepiej projektować infrastrukturę drogową, dostosowując ją do specyfiki miasta, warszawski Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonywanie takich prac w latach 2017-2019. Jak wynika z informacji przekazanej przez ZDM, ruch badany jest na dwa sposoby ? za pomocą systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu oraz poprzez pomiary ręczne. System APR to 110 stałych punktów pomiaru (przy głównych trasach), zlokalizowanych w wybranych miejscach na terenie miasta. Pomiar możliwy jest dzięki pętlom indukcyjnym znajdującym się pod warstwą ścieralną drogi. W ten sposób dane trafiają do specjalnego systemu, gdzie są zbierane i analizowane. Wsparciem powyższego jest pomiar ręczny i tego dotyczy wspomniane postępowanie.

W założeniu zamawiających pomiary ręczne służą wspomaganiu pomiarów realizowanych za pomocą systemu APR. Wykonywane są wtedy, gdy pojawia się zapotrzebowanie na szczegółowe dane o charakterze ruchu i rodzajach przejeżdżających pojazdów. Dzięki pomiarom ręcznym, wykonywanym na skrzyżowaniach i na przekroju ulic, możemy dowiedzieć się jakie pojazdy/uczestnicy ruchu poruszają się w danym miejscu (osobowe, ciężarowe, rowerzyści, piesi), ile ich jest, ale także w którą stronę skręcają (pomiar kierunkowy). Pozwala to na bieżąco doskonalić ustawienia programów sterujących sygnalizacją, dostosowywać i usprawniać organizację ruchu, a przede wszystkim poprawiać bezpieczeństwo. W praktyce wyglądają one w sposób następujący: wyspecjalizowani obserwatorzy rozmieszczeni w ustalonych lokalizacjach i wyposażeni w liczniki natężenia ruchu drogowego dokonują rejestracji ruchu drogowego. Mogą oni zbadać ruch w każdym miejscu skrzyżowania, czy przekroju ulicy (pomiar kierunkowy). Jak planują pracownicy MZD pomiary ręczne będą wykonywane w szczycie porannym, popołudniowym oraz w godzinach 11.00-13.00. Jako dni pomiarowe wskazano wtorek, środa i czwartek (ruch najbardziej miarodajny).

Warszawa, jak na stolicę przystało, kolejny raz daje przykład inicjatywy, która winna być standardem w miastach, które poważnie myślą i działają w obszarze zrównoważonej mobilności.

 

Źródło: zdm.waw.pl