Zrównoważony transport miejski za unijne pieniądze ? konkurs dla Mazowsza

mjwpu

Do 3 października 2017 roku wydłużono termin składania wniosków o unijne dofinansowanie kompleksowych projektów rozwijających transport miejski.

Samorządy, ich jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w tym zakresie mają dodatkowe 2 miesiące na ubieganie się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Unijne środki zainwestowane zostaną w realizację kompleksowych projektów obejmujących:
? centra przesiadkowe,
? ścieżki rowerowe,
? autobusy niskoemisyjne,
? inteligentne systemy zarządzania ruchem.
? zakup autobusów spełniających normę EURO VI, zwłaszcza z napędem alternatywnym, czyli na przykład elektrycznym, gazowym, czy hybrydowym,
? zapewnienie instalacji do dystrybucji energii
? infrastrukturę uzupełniającą, m.in. zjazdy, zatoki autobusowe i przystanki.
? ścieżki rowerowe, które ułatwią mieszkańcom dojazd do urzędów, szkół, czy punktów usługowo-handlowych.
? tworzenie parkingów ?Parkuj i Jedź?, co sprzyja korzystaniu z komunikacji miejskiej.
? inteligentne systemy transportowe, na przykład systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, znaki drogowe o zmiennej treści pozwalające na informowanie kierowców o sytuacji na ulicach

Pula konkursu wynosi ponad 64 mln zł.
Preferowane są projekty jak najbardziej kompleksowe, integrujące różne środki transportu, a więc poprawiające komfort codziennego podróżowania.
Szanse na unijne dofinansowanie zwiększa realizacja projektu w partnerstwie, a także podejmowanie działań na terenach rewitalizowanych, czyli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Dokumentacja konkursowa w ramach działań znajduje się tu: [LINK]:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-podzialania-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-projekty-kompleksowe-obejmujace-centra-przesiadkowe-sciezki-rowerowe-autobusy-niskoemisyjne-inteligentne-systemy-transportu.html
Gdzie szukać informacji?

Konkurs prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która zaprasza do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.